اولین مرکز تحقیقاتی گوشت مرغ کشور در آذربایجان غربی راه اندازی شد
معاون امور دام و طیور سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت :راه اندازی این واحد تحقیقاتی در راستای افزایش بهره وری و افزایش توان اقتصادی واحد های مرغداری است .
وی افزود : راه اندازی این واحد تعامل بین صنعت ودانشگاه برقرار می کند و ارتقاء کمی و کیفی تولیدات هدف اصلی این مرکز علمی و پژوهشی است و می تواند گامی مهم در تامین سلامت تغذیه مصرف کننده را ایفا کند .
قریشی گفت : دانشگاه ، معاونت بهبود تولیدات دامی و مرکز تحقیقاتی جهاد کشاوری برای ارتقاءکیفیت و صادرات و بهبود تولید در کشور در این واحد تحقیقاتی با هم همکاری می کنند .
لازم به ذکر است این واحد تحقیقاتی به همت آقای حسینی کارآفرین نمونه کشوری در میاندوآب راه اندازی شده است .

شایان ذکر است اقای دکتر حسینی مدیر مجمتع بزرگ زنجیره ای سیدان سبزحسینی در میاندواب و موسس فارم تحقیقاتی مرغ گوشتی کشور،از دستگاههای اتوماسیون شرکت کنترل گستر کهربا بهره میبرد

درباره kavan