تمام مظالب نوشته شده توسط : aso

درباره aso

معاونت محترم استانداری کردستان جناب آقای دکتر فیروزی و ریاست محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان جناب آقای دکتر نصراللهی زاده و هیئت همراه بازدیدی از شرکت کهربا در سنندج به عمل آوردند. در این بازدید جناب آقای مهندس کشاورزی مدیر عامل شرکت کهربا جلسه مشترکی با مهمانان برگزار نمودند. در ابتدا گزارشی در […]

این بازدید در مورخه ۹۶/۰۲/۱۹ توسط ریاست بخش تکنولوژی صنعتی کشاورزی (دپارتمان توسعه بازرگانی کشاورزی)، مدیر فنی، دستیار مدیر و هیئت همراه این سازمان و همچنین آقای ابطحی مدیر ملی IT کشور در طرح تکاپو و همراهان صورت گرفت. در این بازدید ابتدا شرح مختصری از فعالیت ها و قابلیتهای علمی، تولیدی و اجرایی کهربا ارایه […]