کنترل کننده پنجره اینلت

یکی از مهمترین چالشهای پیش روی سیستم های اتوماسیون جهت دستیابی به تهویه صحیح در سالن های مرغداری ، کنترل دقیق موقعیت اینلت در طول دوره بدون نیاز به کالیبراسیون و تنظیم مجدد است . بسیاری از سیستم های کنونی به سنسور های ارائه فیدبک از موقعیت اینلت ، نظیر پتانسیومتر و شفت انکودر مجهز شده اند که استفاده از این سنسورها نیز خود مشکلات نگهداری و کالیبراسیون متعددی بدنبال دارد .

دسته :

شرکت کنترل گستر کهربا با تدوین و ثبت الگوریتم کنترلی نوآورانه حذف خطای ITLC 0.1 و بهینه سازی آن طی تست و آزمایشات متوالی ، موفق شده است بدون نیاز به فیدبک ، مکان یابی و تحقق موقعیت دقیق اینلت را با کمترین هزینه ممکن راه اندازی ونگهداری، ارائه نماید. اینلت کنترلر در دو مدل دستی و اتوماتیک ارائه می شود که قابلیت حل مشکل کنترل اینلت بسیاری از سیستم های اتوماسیون موجود را دارد و می تواند بر اساس خروجی آنالوگ این سیستم ها موقعیت دقیق اینلت را محاسبه نموده و به همان میزان اینلت ها را باز نماید . از دیگر ویژگی های برجسته این دستگاه قابلیت تاثیر فشار منفی سالن ، کنترل آلارم و تعریف دقیق ۸ ویژگی سیستم مکانیکال محرک اینلت ها است .

2