برق صنعتی

تابلو برق صنعتی

تابلو های تولیدی این شرکت طبق آخرین استاندارد های مونتاژ و قطعات در جهت پوشش تمام نیاز های واحد های صنعتی از جمله سالن های مرغداری در قالب یک پک طراحی می شوند.از ویژگی های بارز این نوع تابلو ها می توان به مواردی همچون : قابلیت انطباق با تمامی اتوماسیون ها ـ ارائه حالت دستی برای هر یک از خروجی ها ـ مدارات فرمان و قدرت استاندارد ـ ارائه نقشه الکتریکال جهت بررسی و عیب یابی های بعدی ـ آدرس دهی و نشانه گذاری های استاندارد در سیم کشی ـ ارائه نقشه بصورت چاپ لیزی بر روی بدنه تابلو ـ رنگبندی استاندارد چراغ های سیگنال و سلکتور های مرتبط اشاره کرد.