تله متری

تله متری شبکه های آبرسانی ـ آب بان

تا کنون شرکت های داخلی و خارجی نمونه های بسیاری از سیستم های تله کنترل و تله متری را در عرصه مدیریت ایستگاه های پمپاژ آب ارائه کرده اند که هر یک با برخی امتیازات و نواقص ذاتی مورد بهره برداری قرار می گیرند . وجود برخی نواقص کلیدی و عدم جامعیت در پوشش خواسته های این بخش ، ما را بر آن داشت تا سیستم بهینه و جامعی را طراحی نماییم که در کنار کاربری سریع و برقراری ارتباط ساده با کاربران، بیشترین امکانات را در اختیار قرار دهند. به عبارتی سعی بر تولید سیستم جامع و کاملی ست که نیاز به اجرای سیستم های موازی و مختلف را حذف نماید .  وجود مشکلات متعدد به واسطه موقعیت های جغرافیایی ایستگاه های پمپاژ ، عدم وجود اتاق کنترل متمرکز با قابلیت مدیریت هوشمند تاسیسات و عدم توانایی در مقابله با حوادث پر هزینه از مواردی هستند که بخش خصوصی و دولتی را بر آن ساخته که به سمت سیستم های جامع و بهینه تله متری حرکت نماید. البته مبحث بهینه سازی مصرف انرژی که اخیرا بیش از پیش مد نظر مسئولین است به صورت کامل در سیستم پیشنهادی لحاظ گردیده است که به هنگام بهره برداری می تواند بسیاری از هزینه ها را کاهش دهد.